Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Houten

Collectieve beveiliging gemeente Houten

De Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten (SBBH) is een initiatief van de bedrijfsverenigingen, gemeente Houten en de politie. Zij realiseert de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen en buitengebieden in de gemeente Houten door middel van mobiele surveillance. De stichting geeft daarmee vorm aan een publiek private samenwerking, waarbij de overheid en het bedrijfsleven samenwerken.

Telefoon

030-7630630

Mobiele surveillance

De surveillance op de bedrijventerreinen wordt naast de politie verzorgd door beveiligingsbedrijf Multiwacht. De mobiele surveillance wordt dag en nacht uitgevoerd. Door de aanwezigheid van de mobiele surveillance worden verdachte situaties gespot en is er snelle opvolging bij calamiteiten.

Alarmopvolging

In geval van een alarmmelding (via particuliere alarmcentrale) volgt het beveiligingsbedrijf direct het alarm op en inspecteert uw pand op verbrekingen en onregelmatigheden. Door aanwezigheid van de beveiligingsauto in Houten is er een zeer snelle reactie bij een alarm. Dit voorkomt vervolgschade en schrikt inbrekers af.

Waar wordt op gelet

Tijdens de surveillance let de mobiel beveiliger op verdachte situaties, voertuigen en personen die zich in het gebied bevinden en onderneemt actie indien nodig. Daarnaast wordt gelet op de openbare ruimte en worden defecte lantaarnpalen, vervuiling en obstakels gemeld aan de betreffende instellingen.

Word ook deelnemer en samen maken wij Houten veilig!

SBBH

SBBH is een initiatief van het Houtens bedrijfsleven.
Samen sterk voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein!

Politie Houten

Hulp uit de samenleving helpt politie om de samenleving veiliger te maken. Uw hulp telt!

Gemeente Houten

Als mede-initiatiefnemer van SBBH vinden wij berichten uit de samenleving van groot belang!

Ondernemersfonds Houten

Wij zijn tevreden over de collectieve beveiliging die door onze financiering kan bestaan.