Bedrijventerreinen

Collectieve beveiliging

Ondernemersfonds

Dankzij het Ondernemersfonds Houten wordt de collectieve beveiliging sinds 2023 op 5 terreinen gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds:
A: Meerpaal & Werklandschap
B: Schaft, De Bouw en de Maat
C: RondeelĀ 
D: Doornkade
E: Molen & Spoor

Daarnaast doen bedrijven uit eigen initiatief mee op de volgende terreinen:
Kruisboog
Weteringhoek