Binnenkort gaat voor veel bedrijven de vakantieperiode weer beginnen. Vaak houdt dit in dat er minder werknemers aanwezig zijn of, in veel gevallen ook dat er bedrijfspanden leeg zullen zijn. Hoe ga je hiermee om en wat kun je doen voor een veiligere werkomgeving?

  • BRENG DE RISICO’S IN KAART EN HOUD REKENING MET BEZETTING:

Breng veiligheidsrisico’s in kaart en bespreek deze gezamenlijk. Tijdens de zomer- en vakantieperiode heb je te maken met andere veiligheidsrisico’s. Houd hier dan ook rekening mee. Zorg ervoor dat jouw collega’s weten wat de risico’s zijn en hoe zij deze kunnen beperken.

  • Zorg voor een goede planning; ook voor BHV-ers:

Zorg ervoor dat er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Houd daarnaast rekening met collega’s met gezondheidsbeperkingen. Denk hierbij aan suikerziekte, epilepsie en evenwichtsstoornissen. Deze kunnen namelijk een rol spelen bij de beoordeling of iemand wel of niet alleen kan werken. Probeer ervoor te zorgen dat medewerkers niet alleen aanwezig zijn en niet alleen af hoeven te sluiten.

  • CONTROLEER UW ALARMSYSTEEM:

Zorg ervoor dat uw alarmsysteem naar behoren werkt. Laat uw installateur o.a. de accu en de bewegingsmelders (PIR) controleren. U kunt er zelf voor zorgen dat de bewegingsmelders schoon blijven (denk o.a. aan spinnenwebben of stof).

  • HANG- EN SLUITWERK:

Vanzelfsprekend is degelijk hang- en sluitwerk belangrijk om inbrekers buiten de deur te houden. Vervang defecte of slecht werkende sloten. Indien u een hekwerk om uw terrein heeft, zorg er dan voor dat dit ook goed afgesloten kan worden. Verzeker uzelf ervan dat alle ramen en deuren goed zijn afgesloten bij vertrek.

  • INFORMEER UW MELDKAMER EN/OF UW BEWAKINGSDIENST:

Geef aan uw meldkamer door als er tijdelijk andere waarschuwingsadressen zijn. In het geval dat de meldkamer contact moet opnemen vanwege een calamiteit worden dan de juiste personen benaderd en worden anderen niet lastiggevallen tijdens hun afwezigheid. Ook uw bewakingsbedrijf moet hiervan op de hoogte gesteld worden. Leg de alarmprocedure uit aan uw medewerkers zodat zij ook weten hoe te handelen in bepaalde situaties. Tevens kunt u uw buren inlichten dat u afwezig bent en vragen om een oogje in het zeil te houden.

  • ZORG VOOR EEN OPGERUIMDE LOCATIE:

Let erop dat uw bedrijfslocatie is opgeruimd. Denk hierbij aan het weghalen van containers / pallets en andere objecten waar men op kan klimmen. Laat geen materialen liggen die voor een inbraak gebruikt kunnen worden. Waardevolle spullen kunt u het beste uit het zicht plaatsen, bv. in een kast of een kluis. Van eventuele voertuigen die op de locatie achterblijven, kunt u ook het beste alle waardevolle spullen (navigatie, telefoons, gereedschappen etc.) verwijderen. Bestelbussen kunt u parkeren met de achterkant tegen een muur of gevel. Tevens zijn hier diverse oplossingen voor om inbraak in voertuigen tegen te gaan.